top of page

איך להגיש שיר באופן אישי ומוצלח?

מדריך עזר לזמרים וזמרות בנושא אינטרפרטציה והגשה

אחת המיומנויות הכי חשובות לזמרים וזמרות היא היכולת להביע את עצמם ואת האמירה האישית שלהם בשירתם.

כדי לעשות את זה בצורה מוצלחת עלינו להבין מה החיבור שלנו לשיר, ברמה הרגשית, המנטלית, האינטלקטואלית, להבין מה המסר והכוונה האישיים שלנו לגבי השיר, ולהעביר את הנ״ל בצורה מוצלחת בשירה שלנו, בהבעות הפנים, בתנועות הגוף וכד׳...

המסמך המצורף מטה כולל בתוכו שאלות מנחות והכוונה שיעזרו לך להבין ולתכנן את אופן האינטרפטרציה וההגשה בשיר שעליו את/ה עובד/ת. 

חשוב לי לציין שאין נכון או לא נכון בנושא הזה, כל תשובה, דעה וחוויה אישית עובדים, העיקר הוא להעמיק אל המשמעויות והחיבורים שלך לשיר כדי למצוא בתוכו אמירה אישית. העבודה על אינטרפרטציה והגשה היא אין סופית, אך השאלות במדריך הן אבן דרך בסיסית בתהליך העבודה. 

מזמינה אותך להוריד את המדריך, להדפיס ולענות על השאלות בכנות, בפירוט ותוך העמקה לכוונות האישיות שלך ולאמנות אותה חשוב לך ליצור. 

 

בהצלחה! 

bottom of page