top of page
mixtape 9.JPG
view-of-concert-vintage-microphone-stay-
פרפורמנס / הופעה בימתית
 
מראה מראה שעל הקיר, מי הזמר/ת הכי טוב/ה בעיר?
איך להשתמש במראה ומצלמה כדי לשפר את השירה והפרפורמנס שלך?
 
״לשמור כוחות״
מחשבות לפני הופעה
 
המדריך הקולי לזמר/ת
Cheat-Sheet תמציתי ושימושי לזמרים/ות בנושאי הקול השונים
bottom of page