top of page
mixtape 9.JPG
view-of-concert-vintage-microphone-stay-
בריאות הקול
 
הגיינה קולית
5 כללים בסיסיים לשמירה על בריאות הקול
 
הסיבה הנסתרת לצרידות אצל זמרים/ות
איך זמני הארוחות שלך משפיעים על הקול שלך?
 
מה לא כדאי לאכול לפני ששרים?
מאיזה מזונות כדאי להימנע לפני ששרים?
 
״לשמור כוחות״
מחשבות לפני הופעה
 
המדריך הקולי לזמר/ת
Cheat-Sheet תמציתי ושימושי לזמרים/ות בנושאי הקול השונים
 
שיקויי קסם לגרון שלך
תרופות סבתא טבעיות למחלות ווירוסים שמזיקים לגרון
 
איך לשמור על הקול שלך לאחר שירה אינטנסיבית?
תרגילים לריפוי והתאוששות של הקול לאחר שירה מאומצת או תשישות קולית
bottom of page