top of page
R_030a.jpg
לקוחות ממליצים...
  • רחל עדיה שפר
    ״אני מכירה את רעות כבר ארבע שנים. זה שהיא שרה מדהים לא צריך לספר לכם (ומקצועיים ממני יעידו על כך) אבל, בתור אמא של אביטל, שלומדת אצל רעות מזה 4 שנים (במסגרות שונות) אני יכולה להעיד עליה כמורה. על הרמה הגבוהה, הדיוק (בצליל, בעבודה, בלוח הזמנים...) המקצועיות, על היכולת שלה לפרגן מחד ולדרוש את המקסימום מתלמידיה מאידך, על העובדה שהיא נותנת לא פחות מ- 100ֿ% מעצמה, מכל הלב והנשמה. ומרגישים את זה. התברכנו בה. ויתברך בה כל מי שילמד אצלה.״
  • רחל עדיה שפר
    ״אני מכירה את רעות כבר ארבע שנים. זה שהיא שרה מדהים לא צריך לספר לכם (ומקצועיים ממני יעידו על כך) אבל, בתור אמא של אביטל, שלומדת אצל רעות מזה 4 שנים (במסגרות שונות) אני יכולה להעיד עליה כמורה. על הרמה הגבוהה, הדיוק (בצליל, בעבודה, בלוח הזמנים...) המקצועיות, על היכולת שלה לפרגן מחד ולדרוש את המקסימום מתלמידיה מאידך, על העובדה שהיא נותנת לא פחות מ- 100ֿ% מעצמה, מכל הלב והנשמה. ומרגישים את זה. התברכנו בה. ויתברך בה כל מי שילמד אצלה.״
bottom of page