top of page

יציבה

תהליך הפקת השירה מורכב ממספר שלבים בהם יש אינטראקציה בין איברי הגוף השונים.

מסיבה זו, על הגוף להיות יציב וחזק על מנת לתמוך בפעולת השירה. מתחים בשרירי הגוף עלולים לפגום בתפקוד המנגנון הקולי, לדוגמא: מתח בשרירי הצוואר עלול להפריע לסגירת מיתרי הקול ולהפעיל לחץ על הגרון, ברכיים נעולות משפיעות על גמישות הגב ובכך מפריעות לשרירי התמיכה לתפקד כהלכה וכד׳...

לפיכך, יציבה נכונה היא תנאי הכרחי ובסיסי להפקה קולית בריאה ונכונה.

exercises-for-better-posture.001.jpeg

כללים ליציבה נכונה

כפות רגליים מקבילות זו לזו, פונות קדימה בקו ישר. יש לוודא שכפות הרגליים מונחות על הקרקע במלואן, ורצוי להטות את הגוף מעט קדימה. 

ברכיים מעט כפופות, לוודא שהן לא נעולות. 

אגן יציב וממורכז, לא נוטה ימינה או שמאלה, עליו נשען פלג הגוף העליון. 

- גב זקוף וישר, ללא הקשתה קדימה או אחורה. 

בית חזה משוחרר וקליל, צף ביחד עם הגב הזקוף, לא נופל למטה בכבדות ולא מורם למעלה בנוקשות. 

כתפיים משוחררות וזקופות, לוודא שהן לא כפופות מחד ולא מתוחות למעלה מאידך. 

צוואר ארוך וישר, לוודא שאינו נוטה קדימה או אחורה. 

קודקוד הראש נישא אל על, כאילו מתחנו שערה ויישרנו את הראש בעזרתה. 

aid23838-v4-728px-Improve-Your-Posture-S
posture.jpg

כללים לישיבה נכונה

 

בסיטואציות מסוימות נבחר לשיר בישיבה. באופן עקרוני, עדיף לשיר בעמידה, אך גם שירה בזמן ישיבה יכולה להיות יעילה מאוד, אם אנו מקפידים על כללי היציבה.

ההנחיות לרוב חלקי הגוף הן בדומה להנחיות של יציבה במהלך עמידה - פלג הגוף העליון צריך להיות זהה להנחיות שנכתבו לעיל. 

עיקר השינוי הוא במנח הישיבה - עלינו לשים לב להתיישב על הירכיים, כאשר הישבן מורם מעט כלפי מעלה והגב זקוף במלואו.

על כפות הרגליים להיות מקבילות אחת לשנייה ונטועות בקרקע על מנת לעזור לתפקוד שרירי התמיכה.

 

 

לסיכום, יציבה נכונה היא הכנה הכרחית לשירה, וכמו כן גם שמירה על גוף גמיש ומשוחרר ממתחים, במיוחד באזור הצוואר והכתפיים. 

bottom of page